Despre

Direcția Servicii Publice Botoșani s-a înființat în anul 2022 prin H.C.L. nr. 370/25 august 2022 cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Direcției Servicii Publice Botoșani îl constituie administrarea, gestionarea, modernizarea, dezvoltarea, întreținerea și exploatarea bunurilor din domeniul public privat al municipiului Botoșani, bunuri utilizate pentru

funcționarea piețelor, oborului și cimitirelor precum și a celor destinate prestațiilor edilitare (semnalizare rutieră; întreținere și exploatare fântâni arteziene; mentenanță semafoare; amenajare, întreținere și reparații locuri de joacă, montare, reparații și întreținere mobilier urban, etc.), amenajării și întreținerii spațiilor verzi, lucrări de exploatare forestieră, gestionarea populației canine fără stăpân.

Obiectivele generale ale Direcției Servicii Publice Botoșani sunt:

– administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică și privată utilizate în asigurarea prestațiilor specifice;
– să presupună strategii de îmbunătățire, modernizare și dezvoltare a infrastructurii aferente serviciului;
– satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor;
– asigurarea protecției și funcționării normale a infrastructurii aferente serviciului, evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, precum și asigurarea condițiilor și respectarea normelor de igienă și sănătate publică;
– transparența și accesul utilizatorilor la informațiile și documentelor aferente procedurilor pentru care prestațiile se asigură în sistem competitiv;
– asigurarea regimului de funcționare continuu;
– organizarea activității pe principii economice și de eficiență.

Noutăți

Direcția Servicii Publice Botoșani continuă investițiile în Piața Centrală. Astfel în luna mai 2022, hala de lactate a fost dotată cu un număr de 6 vitrine frigorifice întrucât pe primul plan se află siguranța alimentară și integritatea produselor comercializate în locațiile noastre.